Dixie Mountain (W6/CN-006) SOTA Activation - 12/31/2011 - grizzlyguy